Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 
   

23 kwietnia 2019 r. Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

AKTUALNOŚCI
Rekrutacja
Wykładowcy
Seminaria naukowe
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
KURS DLA PILOTÓW PIELGRZYMEK
Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Podstawowe informacje
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
 
 
Rekrutacja
 
 

 


 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Sekcja Św. Jana Chrzciciela

I N S T Y T U T      T E O L O G I C Z N Y 
W   S I E D L C A C H

tel. 604510132
_________________________________________________________

  

Wymagane dokumenty:

1. Oryginał/odpis świadectwa maturalnego (lub dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią świadectwa maturalnego)

            2. Podanie o przyjęcie i życiorys 

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Świadectwo moralności od Księdza Proboszcza z miejsca zamieszkania i metryka chrztu

5. Trzy zdjęcia legitymacyjne

6. Kserokopia dowodu osobistego

7. Ankieta rekrutacyjna 

8. Opłata wpisowa 85zł

9. Informacje o podstawowym źródle utrzymania kandydata na studia z zobowiązaniem opłacenia czesnego na studia (druk w Sekretariacie)

 

Dokumenty można składać

w Sekretariacie Wydziału Nauczania Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Siedleckiej

przy ul. Piłsudskiego 62 w Siedlcach.

 

Informujemy, że w miesiącu lipcu pracownicy Wydziału Nauczania Katechetycznego przebywają na urlopie.

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR