Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 
   

6 kwietnia 2020 r. Imieniny obchodzą: Katarzyna, Celestyna, Wilhelm

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

AKTUALNOŚCI
Zarządzenie Rektora PWTW
Plan zajęć 22.02.2020r.
Plan zajęć 29.02.2020r.
Plan zajęć 7 marca 2020r.
Plan zajęć 14 marca 2020r.
Kalendarium na rok 2019/2020
Rekrutacja - studia magisterskie
Rekrutacja - studia podyplomowe
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
 
 
Rekrutacja - studia magisterskie
 
 

 


 

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie
Sekcja Św. Jana Chrzciciela

I N S T Y T U T      T E O L O G I C Z N Y 
W   S I E D L C A C H

tel. 507447752
_________________________________________________________

  

Wymagane dokumenty:

1. Oryginał/odpis świadectwa maturalnego (lub dyplom ukończenia studiów wyższych wraz z kserokopią świadectwa maturalnego)

            2. Podanie o przyjęcie i życiorys 

3. Zaświadczenie lekarskie

4. Świadectwo moralności od Księdza Proboszcza z miejsca zamieszkania i metryka chrztu

5. Trzy zdjęcia legitymacyjne

6. Oświadczenie o danych zawartych w dowodzie osobistym (druk w Sekretariacie)

7. Ankieta rekrutacyjna (druk w Sekretariacie)

8. Opłata wpisowa 85zł

9. Informacje o podstawowym źródle utrzymania kandydata na studia z zobowiązaniem opłacenia czesnego na studia (druk w Sekretariacie)

 

Dokumenty można składać

w Sekretariacie Instytutu

przy ul. Sokołowskiej 124 w Siedlcach

 

w każdą sobotę września

 

 w godz. 9.00-12.00

 

 

Inny termin złożenia podania na studia po uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR