AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

30 stycznia 2023 r. Imieniny obchodzą: Martyna, Maciej, Marcin

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Statut
Regulaminy
Historia
 
Rok 2022/2023
Kalendarium 2022/2023
Plan 07.01-25.02.2023
Informacje (16.12.2022)
Informacje (15.10.2022)
Informacje (01.10.2022)
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
 
 
Praca dypl. w IT-info
 
 

 

 

Podstawowe informacje

 

Zgodnie z programem nauczania Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne kończą się przedłożeniem pracy dyplomowej. Uczestnik studium pisze pracę pod kierunkiem wybranego promotora, którym może być pracownik naukowy z tytułem naukowym co najmniej doktora.  

 

Podstawowe standardy

 • Wielkość pracy dyplomowej - tekst nie mniej niż 20 stron formatu A4 - nie licząc strony tytułowej itp.
 • Tekst właściwy: czcionka – Times New Roman; rozmiar – 12pt; interlinia – 1,5 wiersza; wyrównanie – wyjustowany.
 • Przypisy: czcionka – Times New Roman, rozmiar – 10 pt.; interlinia – 1 wiersza.
 • Praca składana w dwóch egzemplarzach w miękkiej oprawie, przy czym okładka czołowa musi być przezroczysta, aby widoczna była strona tytułowa. Należy dołączyć pracę w formie elektronicznej (np. na CD).
 • Oceny pracy dyplomowej dokonuje jej promotor.

Części pracy

 • strona tytułowa,
 • spisu treści,
 • wykazu skrótów,
 • wstęp,
 • rozdziały,
 • zakończenie,
 • bibliografia

          W teście pracy muszą znajdować się przypisy (odsyłacze).

 

Odpowiedzialność prawna

 

Należy pamiętać o odpowiedzialności prawnej. Praca dyplomowa ma być napisana samodzielnie i nie może zawierać treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami i prawami autorskimi. W przypadku stwierdzenia plagiatu praca nie będzie oceniona a student nie otrzyma dyplomu ukończenia studiów.

 

 

Wzór strony tytułowej

 

AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 

 

INSTYTUT TEOLOGICZNY W SIEDLCACH

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE

 

 

IMIĘ i NAZWISKO

[nr albumu .........]

 

 

 

 

       PEŁNY TYTUŁ PRACY 

 

 

 

 

 

                                                                         Praca dyplomowa napisana 

                                                                   pod kierunkiem ...................

 

 

Siedlce 2023

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR