AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   

15 maja 2021 r. Imieniny obchodzą: Zofia, Jan, Izydor

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
AKTUALNOŚCI
Plan zajęć 15.05.2021r. - studia magisterskie
Plan zajęć 15.05.2021r. - studia podyplomowe
Kalendarium na rok 2020/2021
Zarządzenie Rektora PWTW
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021
Rekrutacja - studia magisterskie
Rekrutacja - studia podyplomowe
 
 
 
Rekrutacja - studia podyplomowe
 
 

 

     

1. Cel studiów

 

 

Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe studia teologiczno – katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej, historii Kościoła).

Program studiów obejmuje nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych w wymiarze określonym przez Konferencje Episkopatu Polski (§1 pkt. 2 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.), a także zdobycie przygotowania katechetyczno-pedagogicznego, tj.:

 

  • dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki i psychologii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin,  z zakresu katechetyki w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenianych praktyk psychologiczno-pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin i pozytywnie ocenionych praktyk katechetycznych w szkole w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin;
  • dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu katechetyki w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk katechetyczno-pedagogicznych w szkołach i placówkach systemu oświaty w wymiarze niemniejszym niż 60 godzin.

 

2. Czas trwania

 

Studia trwają cztery semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

 

 

3. Sylwetka kandydata

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, którzy posiadają już tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne do nauczania innych przedmiotów niż religia.

 

 

4. Sylwetka absolwenta

 

Absolwenci podyplomowych studiów teologiczno – katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r., w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych wymaganych od nauczyciela religii.

 

5. Forma zakończenia studiów podyplomowych

 

W celu otrzymania kwalifikacji do nauczania religii student pisze pracę dyplomową, uczestniczy w wyznaczonych wykładach, seminariach oraz spełnia inne wymogi przewidziane normami.

 

6. Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

 

Składanie dokumentów w sekretariacie Instytutu Teologicznego w Siedlcach od 1 czerwca do 19 września 2020 r.

 

 

   Wymagane dokumenty:

 

- ankieta personalna - pobierz

 

- podanie na studia podyplomowe - pobierz

 

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

 

- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego,

 

- deklaracja płatności za studia - pobierz

 

- życiorys (własnoręcznie podpisany),

 

- opinia księdza Proboszcza,

 

- 2 fotografie,

 

- opłata wpisowa 50 zł.

 

O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

7. Opłata

 

Opłata za studia wynosi 600 zł za semestr.

 

Dokumenty można składać

w Sekretariacie Instytutu

w sobotę w godz. 9.00-12.00

 

 

do 25 września 2020r.

 

 

Inny termin złożenia podania na studia po uzgodnieniu telefonicznym.

 

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na

 

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne odbędzie się 

 

25 września 2020 r. od godz. 16.00-18.00

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR