AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

18 czerwca 2024 r. Imieniny obchodzą: Elbieta, Paula, Marek

  Teologiczno-katechetyczne studia magisterskie trwają 6 lat, zaś studia podyplomowe 2 lata. Wykłady odbywają się w soboty. Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie.    
POMOCNE STRONY
AKW-Nasza Alma Mater
WSD-Seminarium im. JP II
WNK-Kuria Siedlce
Kościół-podstawowe info
Katolickie media-cz.I
Katolickie media-cz.II
Katolickie media-cz.III
Katolickie Wydawnictwa
INNE pomocne strony
 
Katecheza-dokumenty
Catechesi Tradendae (1979)
DCG (1971)
DCG (1997)
DCG (2020)
DKKKwP (2001)
PPKKKwP (2018)
PNR (2018)
Podręczniki (Dekret 2020)
II Synod Siedlecki (2018)
 
Katecheza-źródła
Biblia Tysiąclecia
KKK
Słownik KKK
Mszał Rzymski
 
Katecheza specjalna
E-kwartalnik
Chomikuj.pl
Portal katechety.pl
Studnia katechety
Pomocne opracowania
 
Prawo-wybrane akty
Ustawa-szkolnictwo...(20.07.2018)
Rozporządzenie-studia...(27.09.2018)
Rozporządz.-katecheza...(14.04.1992)
Porozumienie-KEP-MEN...(03.04.2019)
Rozporządz.kształcenie...(25.07.2019)
Rozporządzenie-awans...(06.09.2022)
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Afiliacja ITS
Statut ITS
Regulaminy ITS
Wczoraj i dziś ITS
FOTORELACJE z ITS
 
Rok 2023/2024
KALENDARIUM 2023/2024
Plan 04.05-29.06.2024
INFORMACJE (08.06.2024)
WYWIAD w KRP (14.06.2023)
FOTO STUDENCI ITS-3x2
REKRUTACJA 2024/2025-PSTK
REKRUTACJA 2024/2025-SMGR
 
Info dla studiujących
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
MAGISTERIUM w AKW i w ITS
Praca dypl. w ITS-ustalenia
Praca dypl. w ITS-info
Biblioteka WSD
Regulamin praktyk w ITS
 
Pomocne formularze
Ankiety
Deklaracje
Prośby
Informacje
Różne
 
 
 
REKRUTACJA 2024/2025-PSTK
 
 

 

   

INSTYTUT TEOLOGICZNY W SIEDLCACH

 

Rok akademicki 2024/2025

 

 

PODYPLOMOWE STUDIA TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNE (PSTK)

 

 

Podstawowe informacje o studiach

 

 • Podyplomowe Studia Teologiczno - Katechetyczne (PSTK) mogą podjąć osoby posiadające tytuł magistra.

 

 • Studia podyplomowe przygotowują do wykonywania zawodu nauczyciela religii.

 

 • Zasady organizacji i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów określa Regulamin PSTK.

 

 • Studia podyplomowe są odpłatne, a wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem księdza dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach (ITS) na początku roku akademickiego. W roku akademickim 2023/2024 opłata semestralna wynosiła 1000 zł.

 

 • PSTK odbywają się w cyklu semestralnym i trwają cztery semestry. Wszystkie zajęcia realizowane są w formie kształcenia niestacjonarnego. Wykłady i ćwiczenia w ITS odbywają się w soboty w godzinach od 8.30 do 17.15.

 

 • Opłata wpisowa wynosi 100 zł (przed rozmową rekrutacyjną wpłata powinna być uiszczona na nr konta ITS z podaniem tytułu: opłata wpisowa).

 

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia podyplomowe składają w Sekretariacie ITS komplet poniższych dokumentów:
 1. ankietę personalną (do pobrania),
 2. prośbę o przyjęcie na studia z podaniem motywacji,
 3. życiorys (własnoręcznie podpisany),
 4. odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich,
 5. opinię księdza proboszcza miejsca zamieszkania,
 6. świadectwo chrztu,
 7. dwa zdjęcia,
 8. potwierdzenie opłaty wpisowej,
 9. deklarację płatności za studia (do pobrania).

 

Termin złożenia dokumentów

 

Dokumenty można składać w Sekretariacie Instytutu w godz. 9.00-12.00 w sobotę:

 • 22 czerwca,
 • 03 sierpnia,
 • 07 września,
 • 21 września.

Inny termin złożenia dokumentów na studia należy uzgodnić telefonicznie.

 

Rekrutacja kończy się 28.09.2024 roku.

 

Rozmowa rekrutacyjna

 

Rekrutację na pierwszy rok studiów i lata wyższe prowadzi ksiądz dyrektor. 

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami odbędzie się 21 września.

 

Na tę rozmowę kandydaci przyjeżdżają punktualnie na godz.10.00.

 

Dodatkowe informacje:

 

 • telefon sekretariatu: 507 447 752 (wtorek-piątek w godz. 16.00-18.00)

 

 

 

 • numer konta ITS: 43 1240 2685 1111 0000 3656 5867 (w tytule przelewu należy wpisywać swoje imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty: opłata wpisowa lub opłata za określony semestr studiów)

  

 

 

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR