AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

21 maja 2022 r. Imieniny obchodzą: Tymoteusz, Wiktor, Kryspin

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Statut
Historia
 
Rok 2021/2022
Informacje dla studentów-2021-2022
Kalendarium 2021/2022
Plan 02-30.10.2021
Plan 06-27.11.2021
Plan 04-18.12.2021
Plan 07-29.01.2022
Plan 04-26.02.2022
Plan 04.03-30.04.2022
Plan 06-28.05.2022
Rekrutacja - studia podyplomowe
Rekrutacja - studia magisterskie
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dyplomowa w IT
 
 
 
Rekrutacja - studia podyplomowe
 
 

 

     

1. Cel studiów

 

 

Celem podyplomowych studiów teologiczno-katechetycznych jest przygotowanie absolwentów studiów do pracy nauczyciela religii.

Podyplomowe studia teologiczno – katechetyczne obejmują nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu przedmiotów teologicznych (biblistyki, teologii dogmatycznej, teologii moralnej, liturgiki, teologii duchowości, katolickiej nauki społecznej, historii Kościoła).

Program studiów obejmuje nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu przedmiotów teologicznych w wymiarze określonym przez Konferencje Episkopatu Polski (§1 pkt. 2 Porozumienie pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r.), a także zdobycie przygotowania katechetyczno-pedagogicznego, tj.:

 

  • dla osób nie posiadających przygotowania pedagogicznego nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu pedagogiki i psychologii w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin,  z zakresu katechetyki w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenianych praktyk psychologiczno-pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 30 godzin i pozytywnie ocenionych praktyk katechetycznych w szkole w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin;

 

  • dla osób posiadających przygotowanie pedagogiczne, zdobycie wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu katechetyki w wymiarze nie mniejszym niż 120 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk katechetyczno-pedagogicznych w szkołach i placówkach systemu oświaty w wymiarze nie mniejszym niż 90 godzin.

 

2. Czas trwania

 

Studia trwają cztery semestry, realizowane w trakcie zjazdów sobotnich.

 

 

3. Sylwetka kandydata

 

Studia przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, którzy posiadają już tytuł magistra oraz przygotowanie pedagogiczne do nauczania innych przedmiotów niż religia.

 

 

4. Sylwetka absolwenta

 

 

Absolwenci podyplomowych Studiów Teologiczno – Katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii, stanowiące dowód nabycia kwalifikacji nauczycielskich w rozumieniu Rozporządzenia MNiSW z dnia 02.08.2019r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz. U. 2019, poz. 1450) oraz Porozumienia pomiędzy Konferencją Episkopatu Polski oraz Ministrem Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019r.

 

5. Forma zakończenia studiów podyplomowych

 

W celu otrzymania kwalifikacji do nauczania religii student pisze pracę dyplomową, uczestniczy w wyznaczonych wykładach, seminariach oraz spełnia inne wymogi przewidziane normami.

 

6. Warunki rekrutacji na studia podyplomowe

 

 

Składanie dokumentów w sekretariacie Instytutu Teologicznego w Siedlcach od 1 czerwca do 25 września 2021 r.

 

 

   Wymagane dokumenty:

 

- ankieta personalna - pobierz

 

- podanie na studia podyplomowe - pobierz

 

- odpis dyplomu ukończenia studiów,

 

- potwierdzenie przygotowania pedagogicznego,

 

- deklaracja płatności za studia - pobierz

 

- życiorys (własnoręcznie podpisany),

 

- opinia księdza Proboszcza,

 

- 2 fotografie,

 

- opłata wpisowa 50 zł.

 

O przyjęciu decyduje rozmowa kwalifikacyjna.

 

 

7. Opłata

 

Opłata za studia wynosi 600 zł za semestr.

 

 

 

Opłatę wpisową i za semestr studiów należy uiścić na poniższe konto:

 

 

Numer konta

 

43 1240 2685 1111 0000 3656 5867

 

 

W tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz

tytuł opłaty (opłata wpisowa lub opłata za semestr studiów).

 

 

 

 

Dokumenty można składać

 

w Sekretariacie Instytutu

 

w sobotę: 4, 11, 18 i 25 września

 

 

w godz. 9.00-12.00

 

 

 

do 25 września 2021r.

 

 

 

Inny termin złożenia podania na studia po uzgodnieniu telefonicznym.

 

 

Rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami

odbędzie się w dwóch terminach:

18 i 25 września 2021r. w godz. 9.00 - 12.00

 

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR