AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

25 września 2022 r. Imieniny obchodzą: Aurelia, Wadysaw, Kamil

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Statut
Historia
 
Rok 2022/2023
Kalendarium 2022/2023
Plan 01-29.10.2022
Rekrutacja 2022-terminy
Rekrutacja 2022-PSTK
Rekrutacja 2022-SMGR
Informacje 2021/2022
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dyplomowa w IT
 
 
 
Rekrutacja 2022-SMGR
 
 

 

 

Studia magisterskie (SMGR)

 

 • Studia magisterskie (SMGR) w Instytucie Teologicznym w Siedlcach (ITS) są przeznaczone dla osób posiadających świadectwo maturalne, pragnących pogłębić swoją wiedzę o Bogu, o Kościele i świecie, rozpoznać swoje powołanie chrześcijańskie i przygotować się do pełnienia w sposób odpowiedzialny funkcji świeckiego lidera we wspólnocie kościelnej lub posługi katechety. W szczególny sposób otwarte są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

 

 • Zasady organizacji i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów określa Regulamin magisterskich studiów niestacjonarnych.

 

 • Studia magisterskie są odpłatne, a wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem księdza dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach (ITS) na początku roku akademickiego. Przez ostatnie dziesięć lat była to kwota 800 zł za semestr.

 

 • Studia magisterskie trwają 12 semestrów i kończą się egzaminem ex universa theologia oraz egzaminem magisterskim.

 

 • Wszystkie zajęcia realizowane są w formie kształcenia niestacjonarnego.

 

 • Wykłady i ćwiczenia w ITS odbywają się w soboty w godzinach od 8.30 do 17.15.

 

 • Rekrutację na pierwszy rok studiów i lata wyższe prowadzi ksiądz dyrektor. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami odbywa się w terminach podanych na stronie internetowej ITS (it.siedlce.pl). 

 

 • Opłata wpisowa na I rok SMGR wynosi 80 zł (wpłata na nr konta ITS z podaniem tytułu).

 

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia magisterskie składają w sekretariacie ITS następujące dokumenty:
  1. ankietę personalną (do pobrania),
  2. prośbę o przyjęcie na studia z podaniem motywacji,
  3. życiorys (własnoręcznie podpisany),
  4. oryginał/odpis świadectwa maturalnego,
  5. opinię księdza proboszcza miejsca zamieszkania,
  6. świadectwo chrztu,
  7. zaświadczenie lekarskie,
  8. dwa zdjęcia,
  9. potwierdzenie opłaty wpisowej na SMGR,
  10. deklarację płatności za studia (do pobrania).

 

Termin rekrutacji

 

06.06.2022 – 30.09.2022

 

Termin złożenia dokumentów

 

Dokumenty można składać w Sekretariacie Instytutu w godz. 9.00-12.00 w sobotę:

 • 9 lipca,
 • 6 sierpnia,
 • 10 września
 • 17 września
 • 24 września

Inny termin złożenia dokumentów na studia należy uzgodnić telefonicznie.

 

Rozmowa rekrutacyjna

 

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

 • 17 września
 • 24 września

Na tę rozmowę kandydaci przyjeżdżają na godzinę 9.00.

 

Dodatkowe informacje:

 

telefon sekretariatu: 507 447 752 (wtorek-piątek w godz. 16.00-18.00)

e-mail sekretariatu: instytut.teologiczny@op.pl

e-mail ks. dyrektora: dyrektor@it.siedlce.pl

numer konta ITS: 43 1240 2685 1111 0000 3656 5867 (w tytule przelewu należy wpisać swoje imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty: opłata wpisowa lub opłata za semestr studiów)

 

 

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR