AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

4 października 2023 r. Imieniny obchodzą: Rozalia, Franciszek, Konrad

  Teologiczno-katechetyczne studia magisterskie trwają 6 lat, zaś studia podyplomowe 2 lata. Wykłady odbywają się w soboty. Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie.    
POMOCNE STRONY
AKW-Nasza Alma Mater
WSD-Seminarium im. JP II
WNK-Kuria Siedlce
Kościół-podstawowe info
Katolickie media-cz.I
Katolickie media-cz.II
Katolickie media-cz.III
Katolickie Wydawnictwa
INNE pomocne strony
 
Katecheza-dokumenty
Catechesi Tradendae (1979)
DCG (1971)
DCG (1997)
DCG (2020)
DKKKwP (2001))
II Synod Siedlecki (2018)
 
Katecheza-źródła
Biblia Tysiąclecia
KKK
Słownik KKK
Mszał Rzymski
 
Katecheza specjalna
E-kwartalnik
Chomikuj.pl
Portal katechety.pl
Studnia katechety
Pomocne opracowania
 
Prawo-wybrane akty
Ustawa-szkolnictwo...(20.07.2018)
Rozporządzenie-studia...(27.09.2018)
Rozporządz.-katecheza...(14.04.1992)
Porozumienie-KEP-MEN...(03.04.2019)
Rozporządz.kształcenie...(25.07.2019)
Rozporządzenie-awans...(06.09.2022)
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Afiliacja ITS
Statut ITS
Regulaminy ITS
Wczoraj i dziś ITS
FOTORELACJE z ITS
 
Rok 2023/2024
KALENDARIUM 2023/2024
Plan 30.09-28.10.2023
FOTO STUDENCI ITS-3x2
WYWIAD w KRP (14.06.2023)
Informacje (10.06.2023)
 
Info dla studiujących
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
Pomocne formularze
Ankiety
Deklaracje
Prośby
Informacje
Różne
 
 
 
REKRUTACJA 2023/2024-SMGR
 
 

 

 

INSTYTUT TEOLOGICZNY W SIEDLCACH

 

Rok akademicki 2023/2024

 

 

STUDIA MAGISTERSKIE (SMGR)

 

 

Podstawowe informacje o studiach magisterskich 

 

 • Studia magisterskie (SMGR) w Instytucie Teologicznym w Siedlcach (ITS) są przeznaczone dla osób posiadających świadectwo maturalne i pragnących pogłębić swoją wiedzę o Bogu, Kościele i świecie; rozpoznać pełniej swoje powołanie chrześcijańskie; przygotować się do pełnienia posługi katechety lub funkcji świeckiego lidera we wspólnocie kościelnej.

 

 • Studia te otwarte są dla osób świeckich, członków ruchów kościelnych, instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego.

 

 • Zasady organizacji i tok studiów oraz związane z nimi prawa i obowiązki studentów określa Regulamin SMGR.

 

 • Studia magisterskie są odpłatne, a wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem księdza dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach (ITS) na początku roku akademickiego. W roku akademickim 2022/2023 opłata semestralna wynosiła 1000 zł.

 

 • Studia magisterskie trwają 12 semestrów i kończą się egzaminem ex universa theologia oraz egzaminem magisterskim. Wszystkie zajęcia realizowane są w formie kształcenia niestacjonarnego. Wykłady i ćwiczenia w ITS odbywają się w soboty w godzinach od 8.30 do 17.15.

 

 • Opłata wpisowa wynosi 100 zł (przed rozmową rekrutacyjną wpłata powinna być uiszczona na nr konta ITS z podaniem tytułu: opłata wpisowa).

 

 • Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia magisterskie składają w Sekretariacie ITS komplet poniższych dokumentów
  1. ankietę personalną (do pobrania),
  2. prośbę o przyjęcie na studia z podaniem motywacji,
  3. życiorys (własnoręcznie podpisany),
  4. oryginał/odpis świadectwa maturalnego,
  5. opinię księdza proboszcza miejsca zamieszkania,
  6. świadectwo chrztu,
  7. zaświadczenie lekarskie,
  8. dwa zdjęcia,
  9. potwierdzenie opłaty wpisowej,
  10. deklarację płatności za studia (do pobrania).

 

Termin złożenia dokumentów

 

           Dokumenty można składać w Sekretariacie Instytutu w godz. 9.00-12.00 w sobotę:

 • 01 lipca,
 • 05 sierpnia,
 • 09 września,
 • 16 września,
 • 23 września.

 

Inny termin złożenia dokumentów na studia należy uzgodnić telefonicznie. Rekrutacja kończy się 29.09.2023 roku.

 

Rozmowa rekrutacyjna

 

Rekrutację na pierwszy rok studiów i lata wyższe prowadzi ksiądz dyrektor. Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami odbędzie się w dwóch terminach do wyboru:

 • 16 września,
 • 23 września.

 

Na tę rozmowę kandydaci przyjeżdżają punktualnie na godzinę 9.00.

 

Informacje dodatkowe:

 

 • telefon sekretariatu: 507 447 752 (wtorek-piątek w godz. 16.00-18.00)

 

 

 

 • numer konta ITS: 43 1240 2685 1111 0000 3656 5867 (w tytule przelewu należy wpisywać swoje imię i nazwisko oraz tytuł wpłaty: opłata wpisowa lub opłata za określony semestr studiów)

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR