AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

30 stycznia 2023 r. Imieniny obchodzą: Martyna, Maciej, Marcin

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Statut
Regulaminy
Historia
 
Rok 2022/2023
Kalendarium 2022/2023
Plan 07.01-25.02.2023
Informacje (16.12.2022)
Informacje (15.10.2022)
Informacje (01.10.2022)
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
 
 
Zarys programu SMGR
 
 

 

ZARYS PROGRAMU

Studiów magisterskich

(SMGR)

 

Moduł 1 – przedmioty filozoficzne

 • Wstęp do filozofii
 • Logika
 • Teoria poznania
 • Metafizyka
 • Teodycea
 • Antropologia filozoficzna
 • Etyka ogólna
 • Historia filozofii (starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność)
 • Religioznawstwo

 

Moduł 2 – przedmioty teologiczne 

 • ST i NT (introdukcja biblijna, geografia i historia biblijna)
 • ST (księgi historyczne, mądrościowe, prorockie)
 • NT (ewangelie synoptyczne, pisma Janowe, pisma Pawłowe)
 • Teologia fundamentalna (chrystologia, eklezjologia, objawienie)
 • Teologia dogmatyczna (chrystologia, soteriologia, eklezjologia, mariologia, eschatologia, Bóg Jedyny w Trójcy, pneumatologia, charytologia, protologia, antropologia teologiczna, sakramentologia)
 • Teologia moralna fundamentalna
 • Teologia moralna szczegółowa (etyka małżeńska i bioetyka, sakramenty, życie społeczne)
 • Teologia pastoralna
 • Liturgika
 • Teologia duchowości
 • Katolicka Nauka Społeczna
 • Historia Kościoła (starożytność, średniowiecze, nowożytność, współczesność)
 • Patrologia
 • Wprowadzenie do prawa kanonicznego i elementy prawa wyznaniowego
 • Prawo kanoniczne
 • Ekumenizm

 

Moduł 3 – przedmioty psychologiczno-pedagogiczne     

 • Psychologia (ogólna, osobowości, rozwojowa)
 • Pedagogika (ogólna, specjalna)

 

Moduł 4 – przedmioty dydaktyczno – katechetyczne     

 • Dydaktyka ogólna
 • Metodyka nauczania
 • Wybrane zagadnienia z prawa oświatowego
 • Emisja głosu
 • Katechetyka (fundamentalna, materialna, szczegółowa, specjalna)
 • Historia katechezy

 

Moduł 5 – metodologia pracy naukowej

 • Proseminarium
 • Seminarium magisterskie
 • Wykład monograficzny
 • Technologia informatyczna

 

Moduł 6 – lektorat języka obcego

 • Lektorat j. łacińskiego
 • Lektorat j. angielskiego

 

Moduł 7 – praktyki

 • Praktyki psychologiczne
 • Praktyki pedagogiczne

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR