Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 
   

27 października 2020 r. Imieniny obchodzą: Iwony, Sabiny, Wincentego

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Ef 5, 21-33); (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5); Aklamacja (Mt 11, 25)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

AKTUALNOŚCI
Plan zajęć 24.10.2020r. - studia magisterskie
Plan zajęć 24.10.2020r. - studia podyplomowe
Kalendarium na rok 2020/2021
Zarządzenie Rektora PWTW
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021
Rekrutacja - studia magisterskie
Rekrutacja - studia podyplomowe
 
 
 
Historia uczelni
 
 

 

 Instytut Teologiczny w Siedlcach

Instytut Teologiczny w Siedlcach jest pierwszą w historii Diecezji Siedleckiej uczelnią wyższą,  w której studia teologiczne na poziomie wyższym mogą podjąć nie tylko osoby zakonne ale również świeckie. Jest ona pierwszą próbą akademickiego studium teologii dla świeckich, głównie katechetów zatrudnionych w nauczaniu religii oraz kandydatów do katechizacji w szkołach gimnazjalnych, podstawowych i przedszkolach.

Kierując się troską o prawidłowe przygotowanie katechetów-nauczycieli religii, a także w celu pogłębienia formacji religijnej katolików świeckich, na podstawie kanonu 231 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu 6 sierpnia 1993 r., Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur powołał do życia Diecezjalne Kolegium Teologiczne, równocześnie podejmując starania w kierunku otworzenia Instytutu Teologicznego w Siedlcach oraz afiliacji tegoż Instytutu do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Starania te zostały uwieńczone pozytywną decyzją Stolicy Apostolskiej, wyrażoną Dekretem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z dnia 22 czerwca 1994 r. N.745/94/2, na mocy której Instytut Teologiczny w Siedlcach został afiliowany do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Na miejsce funkcjonowania Instytutu władze diecezjalne wyznaczyły tzw. "dolny kościół" przy parafii św. Józefa w Siedlcach. Lokal Instytutu został oddany do użytku przy częściowej pomocy wiernych Diecezji Siedleckiej, szczególnie w końcowej fazie przystosowania pomieszczeń do potrzeb Instytutu Teologicznego. Poświęcenie pomieszczeń Instytutu Teologicznego w Siedlcach oraz przekazanie ich przez parafię św. Józefa w Siedlcach w użytkowanie IT dokonało się 21 października 1995 roku. Dnia 8 listopada 1999 r. dekretem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego została przedłużona na kolejne pięć lat afiliacja do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W 2004 roku afiliacja została przedłużona do 2014 roku.

Program studiów realizuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30.12.1999r. oraz 23.09.2003r. w sprawie standardów kształcenia.


     

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR