Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 
   

15 września 2019 r. Imieniny obchodzą: Albin, Nikodem, Roland

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

AKTUALNOŚCI
Rekrutacja - studia magisterskie
Rekrutacja - studia podyplomowe
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
KURS DLA PILOTÓW PIELGRZYMEK
Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Podstawowe informacje
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
 
 
Historia uczelni
 
 

 

 Instytut Teologiczny w Siedlcach

Instytut Teologiczny w Siedlcach jest pierwszą w historii Diecezji Siedleckiej uczelnią wyższą,  w której studia teologiczne na poziomie wyższym mogą podjąć nie tylko osoby zakonne ale również świeckie. Jest ona pierwszą próbą akademickiego studium teologii dla świeckich, głównie katechetów zatrudnionych w nauczaniu religii oraz kandydatów do katechizacji w szkołach gimnazjalnych, podstawowych i przedszkolach.

Kierując się troską o prawidłowe przygotowanie katechetów-nauczycieli religii, a także w celu pogłębienia formacji religijnej katolików świeckich, na podstawie kanonu 231 Kodeksu Prawa Kanonicznego w dniu 6 sierpnia 1993 r., Ks. Biskup Ordynariusz Jan Mazur powołał do życia Diecezjalne Kolegium Teologiczne, równocześnie podejmując starania w kierunku otworzenia Instytutu Teologicznego w Siedlcach oraz afiliacji tegoż Instytutu do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Starania te zostały uwieńczone pozytywną decyzją Stolicy Apostolskiej, wyrażoną Dekretem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego z dnia 22 czerwca 1994 r. N.745/94/2, na mocy której Instytut Teologiczny w Siedlcach został afiliowany do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie.

Na miejsce funkcjonowania Instytutu władze diecezjalne wyznaczyły tzw. "dolny kościół" przy parafii św. Józefa w Siedlcach. Lokal Instytutu został oddany do użytku przy częściowej pomocy wiernych Diecezji Siedleckiej, szczególnie w końcowej fazie przystosowania pomieszczeń do potrzeb Instytutu Teologicznego. Poświęcenie pomieszczeń Instytutu Teologicznego w Siedlcach oraz przekazanie ich przez parafię św. Józefa w Siedlcach w użytkowanie IT dokonało się 21 października 1995 roku. Dnia 8 listopada 1999 r. dekretem Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego została przedłużona na kolejne pięć lat afiliacja do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. W 2004 roku afiliacja została przedłużona do 2014 roku.

Program studiów realizuje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 30.12.1999r. oraz 23.09.2003r. w sprawie standardów kształcenia.


     

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR