AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

22 lutego 2024 r. Imieniny obchodzą: Marta, Magorzata, Piotr

  Teologiczno-katechetyczne studia magisterskie trwają 6 lat, zaś studia podyplomowe 2 lata. Wykłady odbywają się w soboty. Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie.    
POMOCNE STRONY
AKW-Nasza Alma Mater
WSD-Seminarium im. JP II
WNK-Kuria Siedlce
Kościół-podstawowe info
Katolickie media-cz.I
Katolickie media-cz.II
Katolickie media-cz.III
Katolickie Wydawnictwa
INNE pomocne strony
 
Katecheza-dokumenty
Catechesi Tradendae (1979)
DCG (1971)
DCG (1997)
DCG (2020)
DKKKwP (2001)
PPKKKwP (2018)
PNR (2018)
Podręczniki (Dekret 2020)
II Synod Siedlecki (2018)
 
Katecheza-źródła
Biblia Tysiąclecia
KKK
Słownik KKK
Mszał Rzymski
 
Katecheza specjalna
E-kwartalnik
Chomikuj.pl
Portal katechety.pl
Studnia katechety
Pomocne opracowania
 
Prawo-wybrane akty
Ustawa-szkolnictwo...(20.07.2018)
Rozporządzenie-studia...(27.09.2018)
Rozporządz.-katecheza...(14.04.1992)
Porozumienie-KEP-MEN...(03.04.2019)
Rozporządz.kształcenie...(25.07.2019)
Rozporządzenie-awans...(06.09.2022)
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Afiliacja ITS
Statut ITS
Regulaminy ITS
Wczoraj i dziś ITS
FOTORELACJE z ITS
 
Rok 2023/2024
KALENDARIUM 2023/2024
Informacje (28.10.2023)
Plan 13.01-24.02.2024
Plan 01.03-27.04.2024
Plan 04.05-29.06.2024
FOTO STUDENCI ITS-3x2
WYWIAD w KRP (14.06.2023)
 
Info dla studiujących
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
MAGISTERIUM w AKW i w ITS
Praca dypl. w ITS-ustalenia
Praca dypl. w ITS-info
Biblioteka WSD
Regulamin praktyk w ITS
 
Pomocne formularze
Ankiety
Deklaracje
Prośby
Informacje
Różne
 
 
 
Informacje (15.10.2022)
 
 

 

Informacje przekazane studentom

 

w Dniu Inauguracji roku akademickiego w ITS (15.10.2022r.)

 

Plan zajęć

 

Plan zajęć na kolejne miesiące zostanie wkrótce umieszczony na naszej stronie. W najbliższą niedzielę mam otrzymać ostatnią brakującą deklarację możliwości prowadzenia zajęć w soboty wykładowe od jednego z naszych profesorów.

 

Praktyki studenckie

 

Skierowania na praktyki podpiszę 29 października razem z opiekunem praktyk dr J. Borowicz. Wcześniej jednak studenci II roku PSTK przekażą przez panią Monikę (swoją starościnę) dane dotyczące szkół, w których będą odbywać w tym roku akademickim swoją katechetyczną praktykę.

 

Ta sama zasada dotyczy roku IV oraz roku V SMGR. Czekam na tabelaryczne zestawienie danych. Pani Sekretarka też czeka, by przed 29 października wypisać skierowania.

 

Ci, którzy jeszcze nie mają dzienniczków praktyk otrzymają je wraz ze skierowaniem. IV rok SMGR będzie miał wkrótce spotkanie dr Joanną Borowicz – uczelnianym opiekunem praktyk.

 

Praca magisterska na SMGR

 

Studenci V roku SMGR (wraz ze studentami IV roku) wkrótce będą mogli brać udział w proseminarium magisterskim (30 godz.). Poprowadzi je ks. dr J. Golbiak. Z deklaracji ks. Jacka wynika, że w dniu 12, 19 i 26 listopada oraz 04, 11, 18, 25 lutego, jest do dyspozycji Instytutu. Wkrótce zostaną dookreślone dni i godziny jego ćwiczeń.

 

Temat pracy magisterskiej powinien być ustalony przez studenta w porozumieniu z promotorem do końca przedostatniego roku studiów, a następnie zatwierdzony przez Komisję powołaną przez Rektora AKW. Aby do tego mogło dojść, studenci V roku już wkrótce powinni dokonać wyboru promotora i wejść z nim we współpracę (w ramach seminarium magisterskiego). Program SMGR przewiduje 120 godzin seminarium – zasadniczo w ciągu dwóch ostatnich lat studiów.

 

Zachęcam studentów V roku SMGR do zapoznania się z dwoma dokumentami na naszej stronie internetowej (lewy panel – moduł Program studiów):

 • Magisterium w AKW,
 • Praca dypl. w IT - ustalenia.

 

Technologia informatyczna na SMGR

 

Wkrótce w planie zajęć pojawi się nowy przedmiot technologia informatyczna. Ćwiczenia będą prowadzone w sali komputerowej Katolickiej Szkoły Podstawowej (KSP) przy ul. Sokołowskiej 172. Zajęcia poprowadzi mgr Piotr Nurzyński – nauczyciel KSP i wykładowca Instytutu Teologicznego w Siedlcach (ITS). Przemieszczenie się z ITS do budynku KSP będzie wymagało od nas pokonania drogi w określonym czasie i uszanowania reguł korzystania z sal KSP.

 

Przygotowanie pedagogiczne (PP)

 

Słuchacze na PSTK (rok I oraz rok II), którzy mają przygotowanie pedagogiczne powinni w najbliższym czasie (co do konkretnej daty – poinformuję wkrótce) przedstawić dyrektorowi ITS dokument, który to przygotowanie jednoznacznie potwierdzi. Proszę również o przygotowanie zestawienia/wykazu przedmiotów i praktyk zaliczonych w ramach PP.

 

Słuchacze na PSTK (rok I oraz rok II), którzy są w trakcie zdobywania przygotowania pedagogicznego (w innej uczelni) proszeni są o przygotowanie krótkiej informacji:

 • gdzie uzyskają świadectwo ukończenia tego przygotowania (nazwa uczelni),
 • kiedy to nastąpi (orientacyjna data),
 • wykaz przedmiotów, które pojawią się na świadectwie (wraz z wymiarem godzin).

 

Indeksy

 

Studenci I roku PSTK (zarejestrowani elektronicznie w AKW) otrzymają wkrótce swoje indeksy. W ostatni poniedziałek odebrałem indeksy z Warszawy, a teraz zostało tylko wpisanie podstawowych danych każdego z przyjętych studentów. Czekamy jeszcze na numer albumu, który każdemu studentowi nada Akademia Katolicka w Warszawie, a my go umieścimy w indeksie i na karcie egzaminacyjnej.   

 

Legitymacje studentów SMGR

 

Ci, którzy przed tygodniem przekazali mi swoje studenckie legitymacje mają już hologram ELS ważny na cały I semestr roku akademickiego 2022/2023. Legitymacje te są do odebrania w Sekretariacie.

 

Ci, którzy przed tygodniem nie przekazali mi swoich studenckich legitymacji, a zainteresowani są ich aktualizacją, powinni przekazać mi legitymacje, by można było zawieść je do AKW w najbliższym czasie.

 

Zmiany kadrowe w Sekretariacie ITS

 

Panią mgr Agnieszkę Lewandowską od 01.10.2022r. zastąpiła pani mgr Aneta Florczykiewicz. Obie panie to absolwentki naszego Instytutu. Pani Agnieszka na co dzień pracuje w sądzie, a pani Aneta w szkole. Na dzisiejszej Eucharystii obie panie będą modliły się razem z nami.  

 

Ustaliłem z panią Anetą, że będzie obecna w biurze ITS w I oraz II sobotę wykładową każdego miesiąca w godz. 8.00-16.00 (godziny urzędowania są na stronie internetowej i na drzwiach Sekretariatu). Pani Aneta jest też dostępna pod telefonem od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-18.00. Proszę o dostosowanie się do tych ustaleń.

 

Studenci ITS mają także mój numer telefoniczny. W razie potrzeby proszę dzwonić lub wysłać SMS-a. Dla komunikacji możemy wykorzystywać skrzynki mailowe. Starajmy się też informować o swojej nieobecności na wykładach.

 

Ufam, że studenci II roku PSTK przekazali już swoim młodszym koleżankom i kolegom login i hasło dostępu do wiadomości umieszczanych w skrzynce rocznikowej.  

 

Zmiany wysokości czesnego w ITS

 

Zmiana wysokości czesnego była zapowiadana

 • kandydatom na studia w ITS w ramach rekrutacji,
 • a wszystkim studentom 01.10.2022 roku.

Po konsultacjach z Biskupem Siedleckim – Moderatorem Instytutu pragnę zakomunikować, że od nowego roku akademickiego 2022/2023 wysokość czesnego w ITS przedstawia się następująco:

 • studia podyplomowe: 800 zł za semestr (wzrost o 200 zł),
 • studia magisterskie: 1000 zł za semestr (wzrost o 200 zł).

 

Podstawa prawna

 

Podstawę prawną zmian wysokości czesnego znajdujemy zarówno w statucie ITS, jak i w regulaminie studiów (SMGR i PSTK):

 

 • koszty funkcjonowania Instytutu pokrywane są z czesnego studentów, a wysokość czesnego ustala Dyrektor w porozumieniu z Biskupem Siedleckim – Moderatorem Instytutu (§ 21 ustęp 1 i 4 statutu ITS z 16.05.2022r.);

 

 • studia [magisterskie] są odpłatne, a wysokość opłat w danym roku akademickim podana jest na stronie internetowej – opłaty powinny być wniesione w dwóch ratach: pierwsza do końca grudnia, druga do końca maja (§ 6 ustęp 1-2 Regulaminu studiów magisterskich w ITS z 01.10.2021r.);

 

 • studia podyplomowe są płatne z góry, na początku każdego semestru, a wysokość opłat ustala Dyrektor ITS w porozumieniu z Biskupem Siedleckim – Moderatorem Instytutu i na początku roku akademickiego informuje o tym studentów (§ 6 ustęp 1-3 Regulaminu studiów podyplomowych w ITS z 01.10.2021r.).

 

Uzasadnienie wprowadzonych zmian

 

To co ustaliłem z Księdzem Biskupem jest pewnym minimum koniecznym dla zdrowego funkcjonowania ITS.

 

W roku 2005/2006 wysokość czesnego wynosiła 700 zł za semestr. W roku akademickim 2021/2022 średnia opłata od studenta (SMGR i PSTK) też wynosiła 700 zł za semestr.

 

Porównując ITS z innymi ośrodkami zamiejscowymi Akademii Katolickiej w Warszawie (ITS jest jednym z takich ośrodków) należy zauważyć, że średnia z tych ośrodków w odniesieniu do roku ubiegłego była semestralnie 300 zł wyższa niż w naszym Instytucie.

 

Porównując ITS z innymi uczelniami oferującymi teologiczno-katechetyczne studia podyplomowe należy zauważyć, że średnia z tych ośrodków w odniesieniu do roku ubiegłego była semestralnie o 900 zł wyższa niż na PSTK w naszym Instytucie.

 

Porównując ITS z otwartym – od tego roku akademickiego – Studium Życia Rodzinnego Diecezji Siedleckiej (opłata w SŻR to 650 zł/semestr) należy zauważyć, że słuchacze ITS biorą udział nie w 10, ale w 36 zjazdach w ciągu jednego roku, zaś program PSTK przewiduje nie 190 godzin zajęć dydaktycznych, ale około 880 godzin wykładowo-ćwiczeniowych oraz 150 godzin szkolnych praktyk (kierując się tymi liczbami mamy prawo wnioskować, że słuchacze ITS powinni wnieść opłatę 4 krotnie wyższą niż słuchacze SŻR).

 

W roku akademickim 2021/2022 wpływy z czesnego nie pokryły wydatków na roczne funkcjonowanie ITS.

 

Na dzień 01.10.2022 liczba studentów w roku akademickim 2022/2023 wynosi 59 osób i jest o 5 mniejsza od liczby studentów w roku akademickim 2021/2023.

 

Zaplanowany przez rząd w roku 2023 wzrost minimalnego wynagrodzenia w kraju, a tym samych wzrost składek do ZUS, spowoduje wzrost kosztów zatrudnienia pracowników administracyjnych ITS.

 

Nie możemy nie zauważać inflacyjnego wzrostu kosztów nie tylko wynajęcia sal (prąd, ogrzewanie, sprzątanie), ale również koniecznych zakupów biurowych, sanitarnych, opłat afiliacyjnych, a także opłat za inne określone usługi (informatyczne czy do PUK).

 

Każdy z nas wolałby za studia płacić mniej niż więcej. W sytuacji, kiedy wszystko idzie w górę, zapewne nie jest nam ani lekko, ani łatwo. Tegoroczna – pierwsza od 16 lat i mimo wszystko łagodna – podwyżka przez każdego z nas zapewne będzie odczuwalna inaczej. Są w Polsce ośrodki kształcenia, które taką skalę podwyżki stosują w ramach 1-2 lat, a nie w ramach lat 16.

 

Jeśli z przyczyn losowych nie będziemy w stanie uregulować w terminie opłaty za studia, powinniśmy powiadomić o tym księdza dyrektora ITS i wspólnie poszukać dobrego rozwiązania trudności finansowych (por. Studencka deklaracja płatności za studia).

 

Stypendia dla studentów SMGR

 

Słuchacze SMGR wszystkich ośrodków zamiejscowych Akademii Katolickiej w Warszawie (AKW) mogą ubiegać się o pomoc materialną (stypendia: socjalne, dla osób niepełnosprawnych, rektora dla najlepszych studentów, zapomogi). Wszystkie wnioski o stypendia wraz z załącznikami zostały udostępnione i można je pobrać ze strony AKW od 1 października 2022r.

 

Proszę używać formularzy, dostępnych na stronie AKW. Wnioski na starych formularzach nie będą rozpatrywane.

 

Stypendium Rektora AKW dla najlepszych studentów może otrzymywać student, który uzyskał za poprzedni rok akademicki studiów wysoką średnią ocen lub wykazał się szczególnym zaangażowaniem na rzecz uczelni.

 

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów przyznawane jest w liczbie nie większej niż 10% liczby studentów SMGR danego ośrodka zamiejscowego. W odniesieniu do naszego Instytutu są to dwa stypendia (aktualnie mamy 23 słuchaczy na SMGR).

 

Stan liczby studentów ustalany jest na dzień 15 października każdego roku i przekazywany Rektorowi AKW, a Rektor w danym roku akademickim (w załączniku do Regulaminu) określa dokładny udział procentowy studentów uprawnionych do stypendium Rektora dla najlepszych studentów, jak też ilość środków przeznaczonych z dotacji na ten cel (por. § 24 ustęp 1- 3 Regulaminu świadczeń dla studentów AKW).

 

Stypendia są wypłacane co miesiąc, z tym, że stypendium za październik i listopad może być wypłacone w grudniu (por. §7 ustęp 4 Regulaminu świadczeń dla studentów AKW)

 

Studenci Instytutu Teologicznego w Siedlcach mogą składać wnioski wraz z pełną dokumentacją w sekretariacie ITS do 25 października 2022 roku.

 

ks. K. Baryga

Dyrektor ITS

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR