AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

4 października 2023 r. Imieniny obchodzą: Rozalia, Franciszek, Konrad

  Teologiczno-katechetyczne studia magisterskie trwają 6 lat, zaś studia podyplomowe 2 lata. Wykłady odbywają się w soboty. Zapraszamy do studiowania w naszym Instytucie.    
POMOCNE STRONY
AKW-Nasza Alma Mater
WSD-Seminarium im. JP II
WNK-Kuria Siedlce
Kościół-podstawowe info
Katolickie media-cz.I
Katolickie media-cz.II
Katolickie media-cz.III
Katolickie Wydawnictwa
INNE pomocne strony
 
Katecheza-dokumenty
Catechesi Tradendae (1979)
DCG (1971)
DCG (1997)
DCG (2020)
DKKKwP (2001))
II Synod Siedlecki (2018)
 
Katecheza-źródła
Biblia Tysiąclecia
KKK
Słownik KKK
Mszał Rzymski
 
Katecheza specjalna
E-kwartalnik
Chomikuj.pl
Portal katechety.pl
Studnia katechety
Pomocne opracowania
 
Prawo-wybrane akty
Ustawa-szkolnictwo...(20.07.2018)
Rozporządzenie-studia...(27.09.2018)
Rozporządz.-katecheza...(14.04.1992)
Porozumienie-KEP-MEN...(03.04.2019)
Rozporządz.kształcenie...(25.07.2019)
Rozporządzenie-awans...(06.09.2022)
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Afiliacja ITS
Statut ITS
Regulaminy ITS
Wczoraj i dziś ITS
FOTORELACJE z ITS
 
Rok 2023/2024
KALENDARIUM 2023/2024
Plan 30.09-28.10.2023
FOTO STUDENCI ITS-3x2
WYWIAD w KRP (14.06.2023)
Informacje (10.06.2023)
 
Info dla studiujących
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
Pomocne formularze
Ankiety
Deklaracje
Prośby
Informacje
Różne
 
 
 
Informacje (01.10.2022)
 
 

 

 

Informacje dla studentów na początku roku akademickiego (01.10.2022r.)

 

 

1. Kalendarium ITS w nowym roku akademickim 2022/2023

 

 • 36 sobót wykładowych (jak przed rokiem)
 • sobota to najczęściej 10 godzin wykładowych (w godz. 8.30-17.15)
 • uzupełniające zajęcia on-line, tak jak przed rokiem, będą w niektóre piątkowe popołudnia
 • cztery soboty w roku będą ze skróconymi zajęciami i celebracją Eucharystii
 • prośba o zaliczanie ćwiczeń i wykładów w określonych terminach
 • prośba o terminowe wpisy na kartach egzaminacyjnych i w indeksach

 

2. PSTK a przygotowanie pedagogiczne (PP)

 

 • na PSTK do wyjątków należą osoby, którym brakuje przygotowania pedagogicznego (PP)
 • osoby, które mają to przygotowanie powinny w najbliższym czasie przedstawić dyrektorowi ITS dokument, który to jednoznacznie potwierdzi (wraz z wykaz zaliczonych w ramach tego przygotowania przedmiotów i praktyk)

3. PSTK a praktyka katechetyczna

 

 • opiekunem praktyk jest dr Joanna Borowicz
 • od tego roku akademickiego w planie zajęć zostały umieszczone ćwiczenia (pedagogiczne i psychologiczne) wprowadzające w praktykę
 • dla osób z przygotowaniem pedagogicznym (PP) – praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania religii to 90 godzin
 • dla osób bez PP – praktyka pedagogiczna to 150 godzin (120 godz. + 30 godz.)
 • praktykę rozpoczynamy na I roku PSTK po I semestrze (najwłaściwszy czas na praktykę katechetyczną to II i III semestr)
 • otrzymanie z Instytutu skierowania na praktykę wymaga wcześniejszych konsultacji studenta z dyrekcją szkoły

 

4. Właściwe wykorzystanie czasu studiów

 

 • obecność na zajęciach jest sprawą podstawową (nieobecność powinna być usprawiedliwiana)
 • brak zaliczeń, brak praktyki czy brak pracy dyplomowej skutkuje brakiem dyplomu – studia nieukończone
 • proszę nie śpieszyć się z podjęciem posługi katechety przed ukończeniem PSTK

 

5. Praca dyplomowa na PSTK

 

 • od tego roku w planie zajęć zostały umieszczone ćwiczenia z proseminarium dyplomowego (studenci I roku PSTK zaliczenie proseminarium dyplomowego otrzymują na podobnych zasadach jak studenci II roku PSTK)
 • wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej dokonujemy zasadniczo pod koniec I roku PSTK (oczywiście, że można zrobić to wcześniej)
 • wszystkich studentów II roku PSTK w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje jeden termin obrony pracy dyplomowej, czyli 24 czerwca 2023 roku
 • najpóźniej do 10 czerwca 2023 roku (dwa tygodnie przed terminem obrony) należy złożyć w ITS (na ręce dyrektora Instytutu) dwa egzemplarze pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora (wpis i podpis na stronie tytułowej pracy) wraz z nośnikiem elektronicznym pracy złączonym z jednym z wydruków
 • do obrony pracy dyplomowej przystępuje się po uzyskaniu pozytywnych zaliczeń ze wszystkich programowych przedmiotów wraz z zaliczeniem całej praktyki pedagogicznej

 

6. Skreślenie z listy studentów

 

 • zgodnie z obowiązującym prawem każda wyższa uczelnia jest zobowiązana skreślić osobę z listy studentów, jeśli nie obroni się w przewidzianym terminie 
 • uczelnia może też skreślić osobę z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie
 • aby uniknąć wszczęcia tej procedury należy wystąpić do dyrektora ITS z pisemną prośbą o przedłużenie terminu do złożenia i obrony pracy dyplomowej/zaliczenia określonych przedmiotów/zaliczenia praktyki pedagogicznej

 

7. Czesne w ITS

 

 • niezmieniana od kilkunastu lat opłata za SMGR oraz niezmieniana od trzech lat, czyli od początku, opłata za PSTK (ze zrozumiałych względów) powinna być zmodyfikowana
 • wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem księdza dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach (ITS) na początku roku akademickiego po konsultacjach z Moderatorem ITS
 • zgodnie z Regulaminem PSTK, opłatę edukacyjną za studia uiszczamy na początku każdego semestru (por. Oświadczenie złożone przy rekrutacji), a jeśli student z przyczyn losowych nie jest w stanie uregulować w terminie opłaty za studia, zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym księdza dyrektora

 

8. Prośba i informacje dodatkowe

 

 • po pewnym czasie od rozpoczęcia zajęć, należy wybierać starostę/starościnę I roku PSTK – proszę o rozważny wybór osoby chętnej do współpracy ze studentami i pracownikami Instytutu
 • przypominam, że troska o kącik kawowy dla studentów spoczywa na samych studentach
 • dyżury liturgiczne (cztery w ciągu roku) pełnią (na przemian) studenci PSTK i SMGR
 • podobnie ma się sprawa z przygotowaniem spotkania całej społeczności na holu Instytutu po wcześniejszej wspólnej celebracji Eucharystii  

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR