AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

30 stycznia 2023 r. Imieniny obchodzą: Martyna, Maciej, Marcin

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Statut
Regulaminy
Historia
 
Rok 2022/2023
Kalendarium 2022/2023
Plan 07.01-25.02.2023
Informacje (16.12.2022)
Informacje (15.10.2022)
Informacje (01.10.2022)
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dypl. w IT-ustalenia
Praca dypl. w IT-info
Biblioteka WSD
 
 
 
Informacje (01.10.2022)
 
 

 

 

Informacje dla studentów na początku roku akademickiego (01.10.2022r.)

 

 

1. Na I rok PSTK zostało przyjętych 16 osób (dane z 24.09.2022r.)

 

Z analizy złożonych dokumentów wynika, że:

 

w grupie 16 studentów:

 • 10 osób to nauczyciele,
 • 3 osoby pracują w innych instytucjach,
 • 3 osoby prowadzą własną działalność gospodarczą;

 

w grupie 16 studentów mamy:

 • 12 kobiet,
 • 4 mężczyzn;

 

w grupie 16 studentów:

 

nasi nowi studenci pochodzą z różnych rejonów:

 • 3 studentów jest z okolic Garwolina,
 • 3 studentów jest z okolic Łukowa,
 • 2 studentów jest z okolic Łosic,
 • 2 studentów jest z okolic Siedlec,
 • 6 studentów mieszka w innych oddalonych od siebie miejscowościach;

 

średnia wieku studentów I roku PSTK jest taka sama jak studentów roku II.

 

2. Kalendarium ITS w nowym roku akademickim 2022/2023

 

 • 36 sobót wykładowych (jak przed rokiem)
 • sobota to najczęściej 10 godzin wykładowych (w godz. 8.30-17.15)
 • uzupełniające zajęcia on-line, tak jak przed rokiem, będą w niektóre piątkowe popołudnia
 • cztery soboty w roku będą ze skróconymi zajęciami i celebracją Eucharystii
 • prośba o zaliczanie ćwiczeń i wykładów w określonych terminach
 • prośba o terminowe wpisy na kartach egzaminacyjnych i w indeksach

 

3. PSTK a przygotowanie pedagogiczne (PP)

 

 • na PSTK do wyjątków należą osoby, którym brakuje przygotowania pedagogicznego (PP)
 • osoby, które mają to przygotowanie powinny w najbliższym czasie przedstawić dyrektorowi ITS dokument, który to jednoznacznie potwierdzi (wraz z wykaz zaliczonych w ramach tego przygotowania przedmiotów i praktyk)

4. PSTK a praktyka katechetyczna

 

 • opiekunem praktyk jest dr Joanna Borowicz
 • od tego roku akademickiego w planie zajęć zostały umieszczone ćwiczenia (pedagogiczne i psychologiczne) wprowadzające w praktykę
 • dla osób z przygotowaniem pedagogicznym (PP) – praktyka pedagogiczna w zakresie nauczania religii to 90 godzin
 • dla osób bez PP – praktyka pedagogiczna to 150 godzin (120 godz. + 30 godz.)
 • praktykę rozpoczynamy na I roku PSTK po I semestrze (najwłaściwszy czas na praktykę katechetyczną to II i III semestr)
 • otrzymanie z Instytutu skierowania na praktykę wymaga wcześniejszych konsultacji studenta z dyrekcją szkoły

 

5. Właściwe wykorzystanie czasu studiów

 

 • obecność na zajęciach jest sprawą podstawową (nieobecność powinna być usprawiedliwiana)
 • brak zaliczeń, brak praktyki czy brak pracy dyplomowej skutkuje brakiem dyplomu – studia nieukończone
 • proszę nie śpieszyć się z podjęciem posługi katechety przed ukończeniem PSTK

 

6. Praca dyplomowa na PSTK

 

 • od tego roku w planie zajęć zostały umieszczone ćwiczenia z proseminarium dyplomowego (studenci I roku PSTK zaliczenie proseminarium dyplomowego otrzymują na podobnych zasadach jak studenci II roku PSTK)
 • wyboru promotora i tematu pracy dyplomowej dokonujemy zasadniczo pod koniec I roku PSTK (oczywiście, że można zrobić to wcześniej)
 • wszystkich studentów II roku PSTK w roku akademickim 2022/2023 obowiązuje jeden termin obrony pracy dyplomowej, czyli 24 czerwca 2023 roku
 • najpóźniej do 10 czerwca 2023 roku (dwa tygodnie przed terminem obrony) należy złożyć w ITS (na ręce dyrektora Instytutu) dwa egzemplarze pracy dyplomowej zaakceptowanej przez promotora (wpis i podpis na stronie tytułowej pracy) wraz z nośnikiem elektronicznym pracy złączonym z jednym z wydruków
 • do obrony pracy dyplomowej przystępuje się po uzyskaniu pozytywnych zaliczeń ze wszystkich programowych przedmiotów wraz z zaliczeniem całej praktyki pedagogicznej

 

7. Skreślenie z listy studentów

 

 • zgodnie z obowiązującym prawem każda wyższa uczelnia jest zobowiązana skreślić osobę z listy studentów, jeśli nie obroni się w przewidzianym terminie (por. art. 160 ust. 1, art. 190 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym: Dz.U. z 2012 r. poz. 572 ze zm.).
 • uczelnia może też skreślić osobę z listy studentów z powodu nieuzyskania zaliczenia semestru lub roku w określonym terminie
 • aby uniknąć wszczęcia tej procedury należy wystąpić do dyrektora ITS z pisemną prośbą o przedłużenie terminu do złożenia i obrony pracy dyplomowej/zaliczenia określonych przedmiotów/zaliczenia praktyki pedagogicznej

 

8. Czesne w ITS

 

 • niezmieniana od kilkunastu lat opłata za SMGR oraz niezmieniana od trzech lat, czyli od początku, opłata za PSTK (ze zrozumiałych względów) powinna być zmodyfikowana
 • wysokość opłat ustalana jest zarządzeniem księdza dyrektora Instytutu Teologicznego w Siedlcach (ITS) na początku roku akademickiego po konsultacjach z Moderatorem ITS
 • zgodnie z Regulaminem PSTK, opłatę edukacyjną za studia uiszczamy na początku każdego semestru (por. Oświadczenie złożone przy rekrutacji), a jeśli student z przyczyn losowych nie jest w stanie uregulować w terminie opłaty za studia, zobowiązany jest pisemnie powiadomić o tym księdza dyrektora

 

9. Prośba i informacje dodatkowe

 

 • po pewnym czasie od rozpoczęcia zajęć, należy wybierać starostę/starościnę I roku PSTK – proszę o rozważny wybór osoby chętnej do współpracy ze studentami i pracownikami Instytutu
 • przypominam, że troska o kącik kawowy dla studentów spoczywa na samych studentach
 • dyżury liturgiczne (cztery w ciągu roku) pełnią (na przemian) studenci PSTK i SMGR
 • podobnie ma się sprawa z przygotowaniem spotkania całej społeczności na holu Instytutu po wcześniejszej wspólnej celebracji Eucharystii  

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR