AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

16 września 2021 r. Imieniny obchodzą: Edyta, Kamil, Korneliusz

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
AKTUALNOŚCI
Kalendarium na rok 2020/2021
Zarządzenie Rektora PWTW
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
OFERTA EDUKACYJNA 2021/2022
Rekrutacja - studia magisterskie
Rekrutacja - studia podyplomowe
 
 
 
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
 
 

 

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku  z działalnością Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych
 

Drodzy Diecezjanie!      

„Katecheza jest ściśle złączona i związana z całym życiem Kościoła. Od niej bowiem w największej mierze zależy nie tylko rozprzestrzenianie się Kościoła w świecie i jego wzrost liczebny, ale jeszcze bardziej jego rozwój wewnętrzny i jego zgodność z zamysłem Bożym” (KKK 7).

W Polsce ważnym wyzwaniem duszpasterskim pozostaje katecheza osób dorosłych. Organizacja tej katechezy w konkretnych realiach parafialnych nie jest zadaniem łatwym. Mając to na uwadze mój poprzednik bp Zbigniew Kiernikowski dnia 29 września 2012 r. powołał do istnienia Diecezjalną Szkołę Katechistów Parafialnych w celu przygotowania wiernych świeckich do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach.

Bardzo mi zależy, by szkoła nadal mogła prowadzić swoją działalność, przyczyniając się do pogłębienia formacji chrześcijańskiej wiernych świeckich, zwłaszcza katechetów, członków rad parafialnych, animatorów ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz innych wiernych zaangażowanych w życie parafii.

Uczestnicy DSKP będą mogli posiąść i usystematyzować wiedzę o naturze i misji Kościoła oraz roli duchownych i świeckich w Kościele, poznają treść Katechizmu Kościoła Katolickiego i zaznajomią się z takimi wymiarami działalności parafii jak ewangelizacja, katechizacja, liturgia, działalność charytatywna, kościelne stowarzyszenia, ruchy i wspólnoty. Absolwenci szkoły, po otrzymaniu misji kanonicznej od swojego biskupa, będą mogli wspierać prezbiterów i diakonów w głoszeniu słowa Bożego i formacji wiernych. W szczególności będą mogli pomóc duszpasterzom w przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka oraz do Pierwszej Komunii świętej dzieci. Będą również uczestniczyć w przygotowaniach kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców i świadków, a także pomagać duszpasterzom w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Ponadto katechiści będą brać czynny udział w animowaniu i prowadzeniu grup formacyjnych i apostolskich, w organizowaniu kręgów biblijnych, kursów ewangelizacyjnych czy rekolekcji zamkniętych.

Kandydatami do Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych mogą być wierni, którzy angażują się w życie parafialne: członkowie rad parafialnych, ruchów odnowy Kościoła, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz katecheci. Mogą nimi być zarówno osoby świeckie jak i konsekrowane.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie 21. roku życia i posiadanie przynajmniej wykształcenia średniego, przyjęcie wszystkich sakramentów chrześcijańskiej inicjacji oraz odznaczanie się dojrzałością w wierze, a także zdrową pobożnością i życiem sakramentalnym. Kandydat winien prowadzić przykładne życie rodzinne, sąsiedzkie i zawodowe oraz być wrażliwym na potrzeby innych ludzi.

Kandydaci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę teologiczną, potwierdzoną odbytymi studiami, mogą być zwolnieni z niektórych wykładów z teologii decyzją dyrektora odpowiedzialnego za szkołę, po konsultacji z księdzem proboszczem. Będą jednak zobowiązani do udziału w ćwiczeniach i dniach skupienia.

Kandydatów na katechistów parafialnych zgłaszają księża proboszczowie. Zgłaszający się winni osobiście wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres Instytutu Teologicznego do dnia 15 września b.r. Koszty związane z formacją w 50% ponoszą parafie, które zgłaszają kandydatów, a w 50% sami kandydaci. W konkretnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania stypendium pokrywającego część lub całość należności. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły mieszczący się w Instytucie Teologicznym w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 124.

Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich duszpasterzy, szczególnie do księży proboszczów, by znaleźli w swoich parafiach osoby chętne do udziału w zajęciach szkoły i życzliwie przyjęli to narzędzie chrześcijańskiej formacji dorosłych.

Wszystkim podejmującym trud formacji w Diecezjalnej Szkole Katechistów Parafialnych z serca błogosławię.

 

Bp Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

 

 

L.dz. 772/2014

Siedlce, dnia 1 lipca 2014 r.

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR