Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 
   

1 czerwca 2020 r. Imieniny obchodzą: Hortencja, Jakub, Konrad

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Rdz 3,9-15.20); (Ps 87,1-3.5-6); (Dz 1,12-14)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

AKTUALNOŚCI
Zarządzenie Rektora PWTW
Plan zajęć 22.02.2020r.
Plan zajęć 29.02.2020r.
Plan zajęć 7 marca 2020r.
Plan zajęć 14 marca 2020r.
Kalendarium na rok 2019/2020
Rekrutacja - studia magisterskie
Rekrutacja - studia podyplomowe
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
 
 
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
 
 

 

Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w związku  z działalnością Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych
 

Drodzy Diecezjanie!      

„Katecheza jest ściśle złączona i związana z całym życiem Kościoła. Od niej bowiem w największej mierze zależy nie tylko rozprzestrzenianie się Kościoła w świecie i jego wzrost liczebny, ale jeszcze bardziej jego rozwój wewnętrzny i jego zgodność z zamysłem Bożym” (KKK 7).

W Polsce ważnym wyzwaniem duszpasterskim pozostaje katecheza osób dorosłych. Organizacja tej katechezy w konkretnych realiach parafialnych nie jest zadaniem łatwym. Mając to na uwadze mój poprzednik bp Zbigniew Kiernikowski dnia 29 września 2012 r. powołał do istnienia Diecezjalną Szkołę Katechistów Parafialnych w celu przygotowania wiernych świeckich do prowadzenia katechez dla dorosłych w parafiach.

Bardzo mi zależy, by szkoła nadal mogła prowadzić swoją działalność, przyczyniając się do pogłębienia formacji chrześcijańskiej wiernych świeckich, zwłaszcza katechetów, członków rad parafialnych, animatorów ruchów i stowarzyszeń kościelnych oraz innych wiernych zaangażowanych w życie parafii.

Uczestnicy DSKP będą mogli posiąść i usystematyzować wiedzę o naturze i misji Kościoła oraz roli duchownych i świeckich w Kościele, poznają treść Katechizmu Kościoła Katolickiego i zaznajomią się z takimi wymiarami działalności parafii jak ewangelizacja, katechizacja, liturgia, działalność charytatywna, kościelne stowarzyszenia, ruchy i wspólnoty. Absolwenci szkoły, po otrzymaniu misji kanonicznej od swojego biskupa, będą mogli wspierać prezbiterów i diakonów w głoszeniu słowa Bożego i formacji wiernych. W szczególności będą mogli pomóc duszpasterzom w przygotowaniu rodziców i chrzestnych do chrztu dziecka oraz do Pierwszej Komunii świętej dzieci. Będą również uczestniczyć w przygotowaniach kandydatów do bierzmowania oraz ich rodziców i świadków, a także pomagać duszpasterzom w przygotowaniu narzeczonych do sakramentu małżeństwa. Ponadto katechiści będą brać czynny udział w animowaniu i prowadzeniu grup formacyjnych i apostolskich, w organizowaniu kręgów biblijnych, kursów ewangelizacyjnych czy rekolekcji zamkniętych.

Kandydatami do Diecezjalnej Szkoły Katechistów Parafialnych mogą być wierni, którzy angażują się w życie parafialne: członkowie rad parafialnych, ruchów odnowy Kościoła, wspólnot i stowarzyszeń kościelnych oraz katecheci. Mogą nimi być zarówno osoby świeckie jak i konsekrowane.

Warunkiem przyjęcia do szkoły jest ukończenie 21. roku życia i posiadanie przynajmniej wykształcenia średniego, przyjęcie wszystkich sakramentów chrześcijańskiej inicjacji oraz odznaczanie się dojrzałością w wierze, a także zdrową pobożnością i życiem sakramentalnym. Kandydat winien prowadzić przykładne życie rodzinne, sąsiedzkie i zawodowe oraz być wrażliwym na potrzeby innych ludzi.

Kandydaci, którzy posiadają odpowiednią wiedzę teologiczną, potwierdzoną odbytymi studiami, mogą być zwolnieni z niektórych wykładów z teologii decyzją dyrektora odpowiedzialnego za szkołę, po konsultacji z księdzem proboszczem. Będą jednak zobowiązani do udziału w ćwiczeniach i dniach skupienia.

Kandydatów na katechistów parafialnych zgłaszają księża proboszczowie. Zgłaszający się winni osobiście wypełnić formularz zgłoszeniowy i przesłać go na adres Instytutu Teologicznego do dnia 15 września b.r. Koszty związane z formacją w 50% ponoszą parafie, które zgłaszają kandydatów, a w 50% sami kandydaci. W konkretnych przypadkach istnieje możliwość uzyskania stypendium pokrywającego część lub całość należności. Wszelkich informacji udziela sekretariat szkoły mieszczący się w Instytucie Teologicznym w Siedlcach przy ul. Sokołowskiej 124.

Zwracam się z serdeczną prośbą do wszystkich duszpasterzy, szczególnie do księży proboszczów, by znaleźli w swoich parafiach osoby chętne do udziału w zajęciach szkoły i życzliwie przyjęli to narzędzie chrześcijańskiej formacji dorosłych.

Wszystkim podejmującym trud formacji w Diecezjalnej Szkole Katechistów Parafialnych z serca błogosławię.

 

Bp Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

 

 

L.dz. 772/2014

Siedlce, dnia 1 lipca 2014 r.

 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR