Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 
   

27 października 2020 r. Imieniny obchodzą: Iwony, Sabiny, Wincentego

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LITURGIA SŁOWACzytania:
(Ef 5, 21-33); (Ps 128 (127), 1b-2. 3. 4-5); Aklamacja (Mt 11, 25)
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

AKTUALNOŚCI
Plan zajęć 24.10.2020r. - studia magisterskie
Plan zajęć 24.10.2020r. - studia podyplomowe
Kalendarium na rok 2020/2021
Zarządzenie Rektora PWTW
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
OFERTA EDUKACYJNA 2020/2021
Rekrutacja - studia magisterskie
Rekrutacja - studia podyplomowe
 
 
 
Strona główna
 
 

 

 

 

WYKŁADY 24.10.2020r.

 

 

Wykłady będą prowadzone w formie on-line.

Link do wykładów będzie wysłany do Państwa drogą mailową.

 

 

 

UWAGA !!!

 

 

W dniu 24 i 31 października Sekretariat Instytutu

będzie nieczynny.

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem

telefonu: 507447752

 

 

 

 

Czcigodni Profesorowie i Studenci!

 

W związku z aktualną sytuacją epidemii (miasto Siedlce w strefie czerwonej) i z poleceniem rządu oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie osób, zajęcia stacjonarne na naszej Uczelni zostają zawieszone do odwołania!
Treść wykładów będzie udostępniana drogą elektroniczną.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 października br.

 

Z wyrazami szacunku i pamięcią w modlitwie

ks. dr Paweł Kindracki

 

 

 

STYPENDIA

 

 

Wszystkie wnioski o stypendia i załączniki do nich będą do pobrania na stronie AKW od 9 października

(www.pwtw.pl - Studenci/Pomoc materialna/Akty prawne):

 

http://www.pwtw.pl/sprawy-socjalne/akty-prawne/

 

Do 26 października - studenci składają wnioski wraz z pełną dokumentacją do OKS o przyznanie stypendium socjalnego, specjalnego dla osób niepełnosprawnych, Rektora dla najlepszych studentów.

 

 

 

 

 

 

Drodzy STUDENCI!!!

 

Ze względu na wzrost zachorowań na COVID-19 i nowe zarządzenia sanitarne w Polsce, na terenie Uczelni obowiązują następujące wytyczne:

 

1. Wszyscy przebywający w budynku Instytutu mają bezwzględny obowiązek zakrywania nosa i ust (zarówno podczas wykładów, jak i w czasie pomiędzy wykładami; wyjątek stanowi czas spożywania posiłku).

 

2. Korzystamy z płynu do dezynfekcji, który znajduje się przy wejściu na Uczelnię.

 

3. Zachowujemy bezpieczny dystans pomiędzy sobą.

 

Powyższe zarządzenie wchodzi w życie z dniem 10.10.2020r. i obowiązuje do odwołania! Proszę o jego poważne potraktowanie!

 

ks. dr Paweł Kindracki

 

 

 

 

Drodzy Studenci,

 

W sobotę 3.10.2020r. rozpoczniemy nowy rok akademicki. Serdecznie zapraszamy i cieszymy się na myśl o ponownym spotkaniu. Zachowamy obowiązujące zalecenia sanitarne  (maseczki, płyny dezynfekujące).

 

Plan zajęć w panelu po prawej stronie - AKTUALNOŚCI.

 

 

 

 

 

UWAGA !!!

 

 

W dniu 26 września Sekretariat Instytutu

będzie nieczynny.

 

 

 

 

 

Rozmowa rekrutacyjna z kandydatami na studia magisterskie i

 

Podyplomowe Studia Teologiczno-Katechetyczne odbędzie się 

 

25 września 2020 r. od godz. 16.00-18.00

 

 

 

 

 

Drodzy Studenci !!!

 

 

Uprzejmie informuję, że 3 października 2020 roku rozpoczniemy zajęcia      w nowym Roku Akademickim w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

 

Plany wykładów będą w najbliższym czasie umieszczone na stronie internetowej uczelni.

 

Z pozdrowieniami

ks. dr Paweł Kindracki

 

 

 

 

 

 

 

 

OFERTA EDUKACYJNA

 

 

NA ROK AKADEMICKI 2020/2021

 

 

 

 

• Magisterskie niestacjonarne studia teologiczno - katechetyczne

(12 semestrów)

 

 

 

Studia w Instytucie Teologicznym w Siedlcach, dają przygotowanie

pedagogiczno - katechetyczne i kończą się uzyskaniem dyplomu magistra.

 

 

(szczegóły w zakładce - Rekrutacja - studia magisterskie)

 

 

   

 

     • Podyplomowe studia teologiczno - katechetyczne

(4 semestry)

 

 

Absolwenci podyplomowych studiów teologiczno – katechetycznych uzyskują przygotowanie pedagogiczne do nauczania religii.

 

 

(szczegóły w zakładce - Rekrutacja - studia podyplomowe)

 

 

Termin składania podań do 25 września 2020r. !!!

 

 

 

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem

telefonu: 507447752

 

 

 

 

Zapraszamy wszystkich bez względu na wiek, którzy pragną

 

pogłębić swoją wiedzę i zdobyć nowe kwalifikacje.

 

Istnieje możliwość uczestnictwa w zajęciach

 

jako tzw. „wolny słuchacz”!!!

 

ZAPRASZAMY!!!

 

 

Nr konta 43124026851111000036565867

 

 

 

 

 

DRODZY STUDENCI INSTYTUTU TEOLOGICZNEGO!!!

 

Poniżej podaję do wiadomości zarządzenie Rektora PWTW:

 

Po konsultacji z Radą Rektora informuję, co następuje:

 

1. Do końca semestru nie odbędą się wykłady w formie fizycznej. Wykłady będą kontynuowane w formie elektronicznej.

 

2. Wykładowcy są zobowiązani do 15 maja 2020 roku dostarczyć materiały, które będą potrzebne studentom do zaliczenia sesji egzaminacyjnej. Studenci będą mieć więc prawie miesiąc na przygotowanie się do egzaminów.

 

3. Sesja egzaminacyjna rozpocznie się 13 czerwca i potrwa do 27 czerwca. Egzaminy można przeprowadzać online, przez Skype’a albo inne komunikatory, poprzez pracę pisemną lub przez indywidualne spotkania z wykładowcą. Wybór pozostawiam profesorowi prowadzącemu zajęcia.

 

4. Ex universa odbędzie się po 15 września.

 

5.Egzaminy magisterskie w seminariach i ośrodkach zamiejscowych odbędą się w tych filiach. Komisje egzaminacyjne zostaną powołane z księży wykładających w tych ośrodkach. Za prawidłowe przeprowadzenie tych egzaminów odpowiedzialny jest Rektor seminarium i Dyrektor ośrodka zamiejscowego. Sekretariat PWTW dostarczy wzory protokołów i wszystkie niezbędne wymagania potrzebne do zachowania odpowiednich procedur.

 

Nowy rok akademicki 2020/2021 rozpocznie się 19 września.
 

Rekrutacja na nowy rok trwa do 17 września.

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina
Rektor PWTW
Warszawa, 17 kwietnia 2020 roku

 

 

Drodzy Studenci!

 

Powyższe zarządzenia Rektora PWTW wchodzą również w życie IT w Siedlcach, z dniem podjęcia uchwały. Mam nadzieję, że dopełniając wszelkich procedur, mimo wszystko uda nam się pomyślnie zakończyć rok akademicki i spotkać się po wakacjach! Odnośnie egzaminów będę Państwa informował na bieżąco. Gdyby zrodziły się jakieś pytania, to proszę o kontakt ze mną drogą elektroniczną lub telefonicznie.

 

Przypominam również, że warunkiem dopuszczenia Studenta do sesji egzaminacyjnej, jest uregulowanie czesnego do końca maja. Najlepiej zrobić to przez wpłatę na konto Instytutu - podane na stronie uczelni.

 

Serdecznie pozdrawiam Profesorów i Pracowników naszej Uczelni, a szczególnie Was kochani Studenci, życząc przede wszystkim zdrowia i powodzenia na egzaminach! Do zobaczenia!

 

Z darem modlitwy:

 

ks. dr Paweł Kindracki

 

Dyrektor Instytutu Teologicznego

 

Siedlce, 27.04.2020r.

 

 

 

 

Drodzy Wykładowcy, Pracownicy, Studenci oraz Przyjaciele Instytutu Teologicznego w Siedlcach!

 

 

 

W jakże odmiennej od dotychczasowej rzeczywistości świętujemy największe Tajemnice naszego zbawienia. Wierzymy jednak, że Jezus Chrystus jest Panem śmierci i życia i potrafi nas wyprowadzić nawet z największej niedoli. Powierzamy mu więc nasze życie, prosząc, aby wciąż był z nami i ustrzegł nas od wszelkiego zła. 

 

Proszę przyjąć z serca płynące życzenia wielkanocne: cierpliwości, wytrwałości i pewności, że Zmartwychwstały Chrystus jest z nami!

 

Niech świętowanie Zmartwychwstania Pańskiego utrwali w nas więź rodzinną i wspólnotową oraz doda nadziei na zwycięstwo dobra nad złem.  

 

Tego wszystkiego z serca Wszystkim życzę.

 

Ks. dr Paweł Kindracki

 

 

 

 

Szanowni Studenci i Przyjaciele naszej Uczelni!

 

 

Przedłuża się przerwa w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w murach uczelni. Wykorzystajmy ten czas na pogłębienie indywidualnego rozwoju, czytając i pracując w domu. Czas jest darem – jak mawiał nasz profesor, ś.p. ks. Piotr Pawlukiewicz – darem, którego nie da się odkupić, jeżeli go stracimy. Zapraszamy więc, by w miarę posiadanych możliwości mobilizować umysł i serce do kontynuowania studiów w takim wymiarze, w jakim obecnie jest to możliwe.

 

 

Jedną z możliwości, jaką oferuje nasza Uczelnia jest dostęp do czasopisma naukowego z dziedziny teologii. „Warszawskie Studia Teologiczne” są jednym z nielicznych czasopism, które udostępnia wszystkie numery w sposób powszechny i bezpłatny. Periodyk zamieszcza artykuły z teologii oraz wszystkich dziedzin pokrewnych: biblistyki, katechetyki, filozofii, historii Kościoła i innych. Wśród autorów spotkamy profesorów naszego ośrodka, ale także prace ciekawych teologów z Polski i ze świata. Z pewnością wiele artykułów okaże się pomocnych podczas poszukiwania inspiracji i podczas pisania prac zaliczeniowych i magisterskich.

 

 

Artykuły można znaleźć w zakładce czasopisma na stronie naszej uczelni:

https://www.wst.pwtw.pl

 

 

Część materiałów jest również zamieszczona na nowej platformie internetowej do obsługi czasopism naukowych:

https://www.czasopismowst.pl/index.php/wst/index

 

 

Zachęcamy jeszcze raz, by skorzystać z mądrości i doświadczenia wielu wybitnych teologów, zagłębiając się w lekturę wybranych tekstów.

 

pobrane ze strony Dziekanatu www.pwt.pl

 

 

 

 

 

Uwaga!!!

 

 

Zarządzenie Rektora PWTW Collegium Joanneum z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.

 

 

  Zgodnie z zarządzeniem Rektora PWTW dot. przeciwdziałania rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2, odwołuje się zajęcia dla studentów, doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych
i kursów.

 

Zasady określone w niniejszyn zarządzeniu obowiązują do odwołania.


Równocześnie Rektor zaprasza całą społeczność akademicką do ufnej modlitwy i pogłębiania życia duchowego, a także zawierzenia Miłosiernemu Bogu wszystkich spraw związanych
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS - CoV-2.

 

 

Ks. prof. dr hab. Krzysztof Pawlina

Rektor PWTW

 

 

Zarządzenie dotyczy również Instytutu Teologicznego w Siedlcach i wchodzi w życie z dniem podpisania, czyli 11 marca 2020r. Obowiązuje ono do odwołania.

 

 

Ks. dr Paweł Kindracki

Dyrektor Instytutu Teologicznego w Siedlcach

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan zajęć w zakładce Aktualności - na panelu po prawej stronie

 

 

Nr konta do wpłat: 43124026851111000036565867

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR