AKADEMIA KATOLICKA W WARSZAWIE

 
   
A A A
A A A A

25 września 2022 r. Imieniny obchodzą: Aurelia, Wadysaw, Kamil

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LINKI
Episkopat
EKAI
Diecezja Siedlecka
Katolickie Radio Podlasie
www.katechetyka.eu
 
DSK - propozycja
List Biskupa K. Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje o DSK
 
 
MENU
Strona główna
Kontakt
Sekretariat
Statut
Historia
 
Rok 2022/2023
Kalendarium 2022/2023
Plan 01-29.10.2022
Rekrutacja 2022-terminy
Rekrutacja 2022-PSTK
Rekrutacja 2022-SMGR
Informacje 2021/2022
 
Program studiów
Zarys programu SMGR
Zarys programu PSTK
Lista wykładowców
Magisterium w AKW
Praca dyplomowa w IT
 
 
 
Informacje 2021/2022
 
 

 

 

Informacje dla studentów

w dniu zakończenia zajęć w ITS w roku akademickim 2021/2022

18.06.2022r.

 

 1. Gratuluję wszystkich zaliczeń i zdanych egzaminów w roku akademickim 2021/2022. Wakacje bez zaległości to sama radość.
 2. W tym roku akademickim przyznałem studentom trzy wyróżnienia: Odkrycie Roku, Super Absolwent, Wyjątkowy Zespół. Słuchaczom wyróżnionym nagrodą dyrektora Instytutu dziękuję za studencką solidność w nauce, ale także za świadectwo otwarcia na innych. Dziękuję za piękne świadectwo promocji wartości ewangelicznych.
 3. Dziękuję wspólnocie rocznikowych starostów za cały rok współpracy oraz za ich troskę o koleżanki i kolegów z roku studiów.
 4. Dziękuję za wpłaty czesnego za II semestr. Wszyscy studenci już to zrobili.
 5. Przypominam, że 02 dzień lipca to data zakończenia sesji egzaminacyjnej w II semestrze. Tego dnia w ITS w godz. 9.00 – 14.00 będzie można regulować sprawy kancelaryjne (chodzi m.in. o karty egzaminacyjne, indeksy i inne dokumenty).
 6. 24 dzień września 2022 roku to trzeci termin obrony prac dyplomowych (PSTK). Obrony będą przeprowadzone w godz. 14.00-17.00.
 7. W indeksach studentów I roku PSTK jest już pieczęć i podpis Księdza Rektora K. Pawliny. Udało się go zdobyć w tym tygodniu w Warszawie.
 8. Ufam, że w najbliższym czasie uda mi się zawieść indeksy słuchaczy SMGR do Warszawy dla zaliczenia kolejnego semestru i roku studiów przez Rektora AKW.
 9. Pierwszy zjazd po wakacjach planowany jest na dzień 01.10.2022r. Więcej informacji o nowym roku akademickim umieszczę na stronie internetowej Instytutu we wrześniu.
 10. Życzę spokojnych i bezpiecznych wakacji. Niektórzy z naszych studentów będą mieli wakacje od studiowania w Instytucie i jednocześnie wakacje od pracy w szkole, czyli wakacje «podwójne», więc od takiej wolności może zakręcić się w głowie – proszę uważać.

 

    Na koniec mała/wielka prośba:

 • Absolwentów i studentów naszego Instytutu zachęcam do promocji naszej Uczelni w swoich wspólnotach i w swoich środowiskach.
 • Podstawowe informacje o rekrutacji do ITS na r.a. 2022/2023 są dostępne na stronie Instytutu i na stronie naszej diecezji.
 • Troska o Instytut to troska o katechezę (i nie tylko w środowisku szkolnym), zaś troska o katechezę to troska o wspólnotę naszego Kościoła.

ks. Krzysztof 

 

Drodzy Studenci - 08.04.2022r.

 

 1. Upływa termin złożenia pracy dyplomowej przez studentów II Roku PSTK.
 2. Przyszła sobota jest sobotą świąteczną – nie mamy wykładów w ITS.
 3. Plan zajęć na dwie ostatnie soboty kwietnia jest już dostępny na stronie ITS.
 4. Przypominam o opłatach za II semestr studiów 2021/2022: PSTK opłacamy z góry, na początku każdego semestru (§ 6 punkt 2 Regulaminu PSTK), zaś SMGR opłacamy: sem. I najpóźniej do końca grudnia, sem. II najpóźniej do końca maja (§ 6 punkt 2 Regulaminu SMGR).
 5. Najbliższe ważne terminy:
 • 09.04.2022 r. – ostatnie zajęcia z lektoratu j. angielskiego na SMGR,
 • 09.04.2022 r. – ostatni wykład z dydaktyki katechezy na PSTK,
 • 23.04.2022 r. – ostatni wykład z katechetyki materialnej na PSTK,
 • 07.05.2022 r. – studenci SMGR maja zajęcia wyjazdowe w AKW – Festiwal Nauki,
 • 07.05.2022 r. – ostatni wykład z teologii dogmatycznej na PSTK,
 • 21.05.2022 r. –zakończenie praktyk przez studentów II Roku PSTK.

Z życzeniem błogosławionej Paschy.

ks. Krzysztof

 

 

Drodzy Studenci – 20.01.2022r.

 

 1. Dziękuję za opłacenie I semestru studiów. Wszyscy studenci SMGR i PSTK już to zrobili.
 2. Studentom SMGR oraz I roku PSTK przypominam o ankiecie. Dane przesyłamy do swojego starosty – najpóźniej do końca stycznia.
 3. Studentów I roku PSTK zachęcam do wyboru szkół, w których rozpoczną swoją praktykę pedagogiczno-katechetyczną, a chodzi o II semestr tego roku szkolnego. Przekazanie informacji o wyborze szkół do starościny, umożliwi Sekretariatowi naszego Instytutu wypisanie skierowań.
 4. Na koniec wyrażam moją nadzieję, że studenci II roku PSTK spokojnie redagują swoje dyplomowe prace.

Z życzeniem zdrowia i naukowego zapału.

Ks. Krzysztof

 

Informacje dla studentów - 02.10.2021

 

Informacje dotyczące planów zajęć i spraw związanych ze studiami w naszym Instytucie Teologicznym będą sukcesywnie pojawiały się na naszej stronie internetowej. Uporządkowanie zagadnień i ich redakcja wymaga czasu, dlatego proszę o cierpliwość.

 

Dla lepszej komunikacji na stronie IT umieściłem także mój instytutowy adres mailowy (patrz Kontakt: dyrektor@it.siedlce.pl). Ze studentami, którzy rozpoczynają studia w tym roku akademickim komunikowałem się już telefonicznie i SMS-owo. Udostępniony im numer jest numerem dla wszystkich studentów naszego Instytutu i dla rozwiązywania naszych uczelnianych spraw.

 

W najbliższym czasie poszczególne roczniki SMGR i PSTK powinny wybrać spośród siebie reprezentanta, czyli tzw. starostę roku. Osoba ta pośredniczy i przyśpiesza komunikację między studentami danego rocznika a profesorami, sekretariatem czy dyrektorem.

 

W najbliższym czasie poszczególne roczniki SMGR i PSTK powinny zdecydować się na jeden wspólny adres mailowy, na który można im posyłać określone pomoce i informacje. W ubiegłym roku profesorowie przez taką skrzynkę przekazywali link do aplikacji (Google Meet) umożliwiającej nauczanie on-line.

 

Dyrektor Biblioteki WSD Diecezji Siedleckiej i wykładowca naszego Instytutu ks. Wojciech Hackiewicz gotowy jest przekazać każdemu studentowi login do tej biblioteki. Aby to się stało potrzebuje od Państwa danych: imię i nazwisko, pesel, e-mail, nr telefonu. Z ks. Wojciechem można się komunikować telefonicznie (511 723 926).

 

Studenci SMGR mają możliwość korzystania z pomocy stypendialnej (stypendium można pobierać tylko z jednej uczelni). Więcej informacji na stronie AKW, czyli naszej uczelni macierzystej: https://akademiakatolicka.pl/ 

→ Patrz hasło Studenci → Pomoc materialna:

https://akademiakatolicka.pl/sprawy-socjalne/aktualnosci/

 

Do sekretariatu naszego Instytutu proszę dostarczyć brakujące dokumenty. Z panią Agnieszką proszę też dookreślać takie kwestie szczegółowe jak: legitymacje, indeksy, karty egzaminacyjne, zaświadczenia, dowody wpłaty (opłatę wpisową od studentów I roku należało przelać na konto Instytutu do końca września). Pani Agnieszka wyjaśni też zasady korzystania z ekspresu.

 

W związku z wzrastającą czwartą falą pandemii koronawirusa proszę Państwa o stosowanie prostych zasad bezpieczeństwa. Zachęcam też wszystkich, którzy nie mają medycznych przeciwskazań, do przyjęcia szczepionki. Jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. Nie zapominajmy, że nasi bliźni nie muszą mieć takiej samej odporności jak my, zarażeni tym wirusem mogą mieć mniej szczęścia od nas. Nie bagatelizujmy  objawów, które mogą wskazywać, że wirus dotarł i do nas. Bądźmy też przygotowani na udział w zajęciach on – line (takie zajęcia w Instytucie miały miejsce przez wiele ostatnich miesięcy).

 

Studenci roku III i IV SMGR powinni powoli myśleć o pisaniu pracy magisterskiej. Podstawowe zasady związane z magisterium dostępne są na stronie AKW: Patrz hasło Studenci → Magisterium: https://akademiakatolicka.pl/magisterium/

W przygotowaniu do napisania pracy mgr pomogą Państwu zajęcia w ramach Proseminarium. Takie zajęcia dla studentów roku III i IV pojawią się w planie wykładów.

 

Studenci roku II PSTK powinni rozpocząć już przygotowania do napisania pracy dyplomowej. Zasady z tym związane znajdą się wkrótce na naszej stronie.

 

Zmiana terminu: Od tego roku akademickiego termin składania pracy dyplomowej mija 19.02.2022 – zakończenie I semestru.

 

Studenci II roku PSTK powinni rozpocząć praktykę psychologiczno-katechetyczną (90 godz. = 30 godz. + 60 godz.). Podobnie studenci IV roku SMGR (150 godz. do zakończenia studiów = 30 godz. + 120 godz.). Uczelnianą opiekę nad praktykami sprawuje pani dr Joanna Borowicz i w dniu dzisiejszym przekaże swoje sugestie w tej materii. Dziennik praktyk, jaki każdy student otrzyma zawiera m.in. Regulamin praktyk.

 

Dla studentów roku I SMGR i PSTK przygotowałem dwa dokumenty:

Syntezę programu z podziałem na moduły,

Listę wykładowców naszego Instytutu z podaniem wykładanych przedmiotów.

Dokumenty pojawią się wkrótce na naszej stronie.

 

Studentów I roku PSTK oraz studentów wszystkich roczników SMGR poproszę wkrótce o podzielenie się ze mną wybranymi informacjami. Chodzi m.in. o parafię zamieszkania, o miejsce aktualnej pracy, o ewentualną posługę katechety w przyszłości. Formularz zbierający te dane przekażę przez starostów roku, ewentualnie prześlę na jeden wspólny adres e-mail.

 

Za dwa tygodnie będziemy celebrować Eucharystię na rozpoczęcie naszych studiów w roku akademickim 2021/2022. Celebracji będzie przewodniczył wieloletni dyrektor Instytutu ks. dr Paweł Kindracki. Będziemy mieli więc szansę podziękować Księdzu Pawłowi za jego dyrektorski trud. Ksiądz Paweł dalej będzie prowadził u nas wykłady i ćwiczenia z pedagogii ogólnej. Więcej szczegółów związanych z sobotą dnia 16 października podam w czasie późniejszym.

 

ks. Krzysztof 

 

 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR