Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie - Sekcja Św. Jana Chrzciciela

 
   

23 marca 2019 r. Imieniny obchodzą: Pelagia, Feliks, Zbysław

  Zaoczne studia magisterskie o profilu teologicznym trwają 6 lat, podczas gdy wykłady odbywają się tylko w soboty. Dyplom magisterski honorowany jest przez Kościół i Państwo. Zapraszamy.    
LITURGIA SŁOWACzytania:
; ;
Ewangelia:


Czytania na dzień dzisiejszy - www.mateusz.pl

AKTUALNOŚCI
Rekrutacja
Wykładowcy
Seminaria naukowe
 
DIECEZJALNA SZKOŁA KATECHISTÓW PARAFIALNYCH
List Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Informacje dotyczące szkoły
Wprowadzenie w chrześcijaństwo
Wprowadzenie w chrześcijaństwo cd
 
KURS DLA PILOTÓW PIELGRZYMEK
Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy
Formularz zgłoszeniowy
Podstawowe informacje
 
 
LINKI
Diecezja Siedlecka
Episkopat
Katolickie Radio Podlasie
EKAI
www.katechetyka.eu
 
MENU
Strona główna
Historia uczelni
Administracja
Akty prawne
Sekretariat
Kontakt
Publikacje
 
 
 
Studenci VI roku
 
 

 

Wybierz kategorie:

Oświadczenie o samodzielnym napisaniu pracy

Oświadczenie  kierującego  pracą:

          Oświadczam, że niniejsza praca została przygotowana pod moim kierunkiem i stwierdzam, że spełnia ona warunki do przedstawienia jej  w postępowaniu o nadanie tytułu zawodowego. 
          Na recenzenta niniejszej pracy proponuję………………………………….

 Data                                                                             Podpis kierującego pracą

 
Oświadczenie  autora  pracy:
          
          Świadom odpowiedzialności prawnej oświadczam, że niniejsza praca dyplomowa została napisana przeze mnie i nie zawiera treści uzyskanych w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami.
         Oświadczam również, że przedstawiona praca nie była wcześniej przedmiotem procedur związanych  z uzyskaniem tytułu zawodowego w wyższej uczelni.

 Data                                                                                Podpis autora pracy

 
Uwaga!

Niniejszy wzór oświadczenia  stanowi 2 stronę pracy magisterskiej i wchodzi w życie z dniem         01 października 2006r.

 
< powrót


 

 
     

Copyright 2007 - Realizacja KreAtoR